Förslag till nya regler med anledning av andra betaltjänstdirektivet

Finansinspektionen (FI) föreslår nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Syftet med direktivet är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

FI föreslår en ny föreskrift om krav på betaltjänstleverantörer, och ändringar i föreskrifterna om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer samt i föreskrifterna om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

De föreslagna föreskrifterna genomför de bestämmelser i det andra betaltjänstdirektivet som inte införs genom regeringens lagförslag, och som inte förväntas tas om hand av kommande tekniska standarder från EU-kommissionen.

Förskrifterna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Frågor om förslaget besvaras av David Lothigius på tfn 08-408 981 33 eller via mejl david.lothigius@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 februari 2018. Ange diarienummer FI Dnr 15-10584.

Läs mer