IASB kommer att föreslå ändringar i IFRS 17

International Accounting Standards Board (IASB) planerar ändringar i IFRS 17 i samband med sitt årliga förbättringsarbete av IFRS-standarder (Annual Improvements to IFRS Standards).

Vissa regler i standarden har inte fått den innebörd som IASB avsåg. Därför kommer IASB att föreslå ändringar i punkt 27 och 28, i upplysningarna om riskjustering för icke-finansiell risk och i terminologin för känslighetsanalysen. Det finns också förslag på att göra förtydliganden om försäkringsskyddets löptid (coverage period). Vidare kommer IASB att föreslå ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som är relaterade till IFRS 17.

Detta står klart efter IASB:s möte den 21 juni i år då frågorna diskuterades.

För ytterligare information, se Agenda Paper AP2, AP2A och AP2B i länken nedan.

Laddar sidan