Nätverket för klimat och finansmarknad fyller ett år

Det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, firar i dagarna sin ettårsdag och välkomnar samtidigt fem nya medlemmar. Organisationen har därmed växt från åtta medlemmar – däribland Finansinspektionen – till 24 medlemmar och fem observatörer från fem olika kontinenter.

De nya medlemmarna är Sveriges Riksbank, Europeiska bankmyndigheten (EBA), Banco de Portugal, Norges Bank och Reserve Bank of New Zealand.

NGFS arbetar med frågor om tillsyn av klimatrelaterade risker, hur riskerna kan påverka makroekonomin och den finansiella stabiliteten samt vilken roll centralbanker och tillsynsmyndigheter har när det gäller grön finans, att underlätta finansieringen av gröna investeringar.

NGFS har publicerat ett pressmeddelande där det går att läsa mer om nätverkets aktiviteter. NGFS står för Network for Greening the Financial System.

Laddar sidan