Nätverket för klimat och finansmarknad har släppt sin första rapport

Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker. Det fastslår det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, i sin första rapport. Nätverket förtydligar därmed att det anser att det ingår i det uppdrag som centralbanker och tillsynsmyndigheter har att säkerställa att det finansiella systemet har motståndskraft mot klimatrelaterade risker.

I samband med att rapporten publicerades i förra veckan arrangerade nätverket, tillsammans med Världsbanken, ett möte på Bali där frågan hur finansiell reglering kan bidra till en mer hållbar utveckling diskuterades. En av deltagarna i panelen var Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

NGFS står för Network for Greening the Financial System, och skapades i december 2017. Nätverket består av 19 medlemmar, varav FI är en. Sedan juni månad har centralbankerna i Finland, Luxemburg, Belgien och Australien samt Japans finansinspektion anslutit sig till nätverket.

Laddar sidan