Nya riktlinjer för sanktionsavgifter för sen insynsrapportering

2018-02-19 | Nyheter Sanktioner Marknad

FI har beslutat om nya riktlinjer för sanktionsavgifter för vissa överträdelser av reglerna i artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning, de så kallade insynsrapporteringsreglerna.

Riktlinjerna är en anpassning till de regler som trätt i kraft den 1 februari 2017 i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. För överträdelser som ägt rum före den 1 februari 2017 ska den äldre lagstiftningen tillämpas.

Läs mer

Laddar sidan