Start för stresstest av europeiska försäkringsgrupper

2018-05-21 | Eiopa Nyheter Försäkring

Nu inleds de stresstester av europeiska försäkringsgrupper som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, ska genomföra under 2018.

Stresstestet omfattar 42 europeiska försäkringsgrupper och ska undersöka deras motståndskraft. Från Sverige deltar två försäkringsgrupper, Nordea Liv grupp och Skandia grupp.

Stresstestet genomförs i Sverige av FI, i samarbete med Eiopa. Slutresultaten kommer att redovisas i januari 2019.

Samtliga dokument som ska användas för stresstesterna finns publicerade på Eiopas webbplats.

Tidplan
14 maj 2018 Publicering av dokument för ifyllande av stresstester
16 augusti 2018  Sista dag för inlämning av svaren till FI
14 september 2018  Tillsynsmyndigheter i respektive land sammanställer svaren från försäkringsgrupper och rapporterar till Eiopa
Oktober 2018  Begäran om eventuella kompletteringar och korrigeringar från tillsynsmyndigheter till deltagande försäkringsgrupper
Januari 2019  Eiopa publicerar resultatrapport av stresstesterna
Laddar sidan