Tidplan för FI:s diskussionsmöten med branschen om IFRS 17

FI har planerat in sex diskussionsmöten om IFRS 17 under 2018. Här är en lista med tema för vart och ett av mötena.

  • Maj 2018 – Tillämpningsområden och definitioner
  • Juni 2018 – Gruppering av avtal och avtalstyper
  • Augusti 2018 – Värderingsprinciper
  • September 2018 – Presentation i balans- och resultaträkning
  • Oktober 2018 – Koncernredovisning
  • December 2018 – Upplysningar och övergångsreglering

Svensk Försäkring, Swerma och Tjänstepensionsförbundet är inbjudna till mötena.

Laddar sidan