31 december 2020 slutdatum för implementering av stark kundautentisering inom e-handel

Genom ett yttrande från Europeiska bankmyndigheten, EBA, den 16 oktober 2019 ska migrering till stark kundautentisering för kortköp inom e-handeln vara genomförd senast den 31 december 2020.

Den 14 september 2019 infördes nya regler om stark kundautentisering inom EU. I korthet innebär de nya reglerna krav på att kunder identifierar sig med säkra metoder, bland annat när de betalar med kort i butik och inom e-handeln.

EBA har tidigare meddelat att det under vissa förutsättningar går att acceptera en tidsbegränsad implementeringsperiod för korttransaktioner inom e-handeln. I och med EBA:s yttrande är slutdatumet för denna tidsbegränsade implementeringsperiod nu satt till den 31 december 2020. Som FI tidigare informerat om behöver de betaltjänstleverantörer som den 14 september 2019 inte följer reglerna om stark kundautentisering skicka in så kallade migreringsplaner till FI.

Migreringsplanernas innehåll och sista datum för inlämnande

Vilken information som kortutgivande respektive kortinlösande betaltjänstleverantörer ska ha med i sina migreringsplaner finns specificerat i EBA:s yttrande. Planerna ska bland annat innehålla tydliga mål för hur stark kundautentisering och undantag från stark kundautentisering ska implementeras.

FI förväntar sig att kortutgivande och kortinlösande betaltjänstleverantörer kommer in med migreringsplaner som överensstämmer med EBA:s anvisningar i förteckningarna ("table") 1 och 2, punkt 1 och 2 i yttrandet. De företag som redan lämnat migreringsplaner till FI ska vid behov skicka in uppdaterade versioner. Även migreringsplaner som gäller svenska företags utländska filialer inom EES ska skickas till FI. Samtliga migreringsplaner ska vara FI tillhanda senast den 31 december 2019.

Kortutgivande och kortinlösande betaltjänstleverantörer ska också informera betaltjänstanvändare och e-handlare, i enlighet med punkt 5 i förteckning ("table") 1 och 2 i yttrandet. De ska även dela denna kommunikation med FI enligt punkt 6.

Migreringsplaner samt delning av kommunikation till betaltjänstanvändare och e-handlare kan mejlas till finansinspektionen@fi.se. Ange dnr: 19-19162

I förteckning 1 och 2 i EBA:s yttrande finns ytterligare punkter (punkt 3, 4, 7 och 8) med anvisningar och tidsramar. FI kommer att återkomma till hur dessa punkter ska följas upp.

Laddar sidan