Eiopa begär in uppgifter för årets översyn av garantier och aktiekursrisk

2019-03-19 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett underlag för vilka uppgifter försäkringsföretag ska lämna till myndigheten inför 2019 års studie av översyn av effekterna av reglerna för långsiktiga garantier och aktiekursrisk.

Översynen av LTG-paketet och reglerna för aktiekursrisk pågår under perioden 2016–2020. Eiopa ska årligen, fram till den 1 januari 2021, rapportera resultatet till Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen. Resultatet publiceras också årligen på Eiopas hemsida.

Syftet med studien är att bedöma på vilket sätt bestämmelserna har tillämpats i de nationella medlemsstaterna och vilken inverkan de har haft på den europeiska försäkringsmarknaden.

Ett antal svenska försäkringsföretag som FI valt ut ingår i Eiopas översyn.

Läs mer

Laddar sidan