Europeiska bankmyndighetens risköversikt första kvartalet

2019-07-05 | Redovisning EBA Nyheter Bank

Den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har publicerat en översikt över risker och utveckling i banksystemet (Risk dashboard) för det första kvartalet 2019.

Översikten summerar utvecklingen och de främsta riskerna i den Europeiska banksektorn. För första gången innehåller den data på kvaliteten i bankernas tillgångar och verkligt värde värderade positioner.

En aspekt EBA lyfter fram i översikten är att bättre lönsamhet fortfarande är en utmaning för banksektorn i Europa.

Översikten bygger på den data som FI kvartalsvis lämnar till EBA för de sju största svenska bankerna och har publicerats sedan 2013. Totalt ingår data från 189 större europeiska banker.

Läs mer