FCA tar emot anmälningar för tillstånd efter hård brexit

Den brittiska tillståndsmyndigheten FCA har börjat ta emot anmälningar om tillfälligt tillstånd att verka i Storbritannien om det skulle bli så att landet lämnar EU utan ett avtal i mars – en så kallad hård brexit – så att nuvarande system med inpassportering skulle upphöra tvärt utan någon övergångstid.

Sådana tillfälliga tillstånd är till för företag i andra EES-länder som i dag verkar i Storbritannien genom inpassportering och kommer att gälla tills de ordnat nya tillstånd hos den brittiska tillsynsmyndigheten.

Anmälningstiden har precis öppnats hos FCA och sträcker sig fram till den 28 mars 2019, dagen innan Storbritannien lämnar EU.

Tillfälliga tillstånd kan ges för existerande och ny verksamhet till företag i andra EES-länder som i dag verkar i Storbritannien genom inpassportering och inom ramen för de tillstånd de har i dag. Systemet riktar sig också till fonder i andra EES-länder som marknadsför sig i Storbritannien.

Mer information finns på FCA:s webbplats, se länk nedan.