FI tillämpar riktlinjer för riskfaktorer enligt EU:s prospektförordning

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer för riskfaktorer enligt EU:s prospektförordning.

Den 1 oktober 2019 publicerade Esma översättningar av riktlinjer för riskfaktorer enligt EU:s prospektförordning 2017/1129.

Dessa riktlinjer grundas på artikel 16 i EU:s prospektförordning och syftar till att uppmuntra till ett lämpligt, fokuserat och mer effektivt offentliggörande av riskfaktorer i en koncis och lättbegriplig form som gör dem lätta att analysera, genom att bistå behöriga myndigheter vid deras granskning av riskfaktorernas specifika drag och väsentlighet och av deras presentation inom olika kategorier.

Tidigare publicerat 2019-10-04: Svensk översättning av riktlinjer om riskfaktorer

Laddar sidan