Resultat

2018

EU-samråd om förslag till delegerad förordning om prospekt

2018-11-29 | Prospekt Esma Nyheter

Nu går det att lämna synpunkter på ett förslag från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen.

Om prospektförordningen

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Prospektförordningen trädde i kraft den 20 juli 2017 och är direkt tillämplig i Sverige. Den ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019. Ett antal bestämmelser om undantag från prospektskyldighet började dock tillämpas den 20 juli 2017 (delar av artikel 1.5) respektive den 21 juli 2018 (artiklarna 1.3 och 3.2).

Frågor och svar

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Läs mer

Ny prospektförordning

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Den nya prospektförordningen ska säkerställa investerarskydd och marknadseffektivitet, samtidigt som den ska stärka den inre kapitalmarknaden.

Remissvar om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

FI tillstyrker i huvudsak förslagen i Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar respektive förtydliganden.

EU-samråd om riktlinjer till den nya prospektförordningen

2018-07-17 | Prospekt Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129), vilken trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019.

EU-samråd om teknisk råd till den nya prospektförordningen

2018-07-17 | Prospekt Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till tekniska råd som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129), vilken trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019.

2017

Öppet samråd om förslag till tekniska standarder för nya prospektförordningen

2017-12-20 | Prospekt Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till tekniska standarder som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129). Den nya förordningen trädde i kraft den 20 juli 2017.

Öppen konsultation om den nya prospektförordningens tekniska råd

2017-07-06 | Prospekt Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Esmas förslag till tekniska råd som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen.

Laddar sidan