FI:s gd Erik Thedéen omvald som ledamot i Esmas förvaltningsstyrelse

2019-07-11 | Esma Nyheter Om FI Marknad

FI:s generaldirektör Erik Thedéen har blivit omvald som ledamot i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) förvaltningsstyrelse. Erik Thedéen är omvald för ytterligare två och ett halvt år.

Esma är en EU-myndighet som bland annat arbetar med att utforma tillsynen över värdepappersföretag och marknader med verksamhet i flera länder, främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder och fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Förvaltningsstyrelsen är ett av Esmas ledningsorgan och dess huvudsakliga uppgift är att styra myndighetens arbete och besluta om budget och personalresurser.

Laddar sidan