Nya regler för tjänstepensionsföretag

FI:s styrelse antog den 10 december nya föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag.

Den 10 december beslutade FI:s styrelse att meddela föreskrifter och allmänna råd för tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna genomför delar av andra tjänstepensionsdirektivet. Dessutom görs vissa nationella tillägg i förhållande till direktivet.

De nya reglerna ska gälla för tjänstepensionsföretag och innehåller bestämmelser om hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Dessutom finns bestämmelser om bland annat tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen ska lämna till bland annat de försäkrade.

Dessutom beslutade FI:s styrelse även att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om rapportering och redovisning samt om vissa ändringar i befintliga föreskrifter om information, eurokurs, förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens och tillsynsrapportering som gäller för försäkringsföretag.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.