Varning för "räddningsbolag"

2019-01-28 | Nyheter Konsumentskydd

Personer som råkat ut för ett investeringsbedrägeri utsätts regelbundet för nya bedrägeriförsök. Ett nu aktuellt fall handlar om ett så kallat räddningsbolag, som erbjuder sig att köpa tillbaka värdelösa aktier som sålts genom ett tidigare investeringsbedrägeri.

Räddningsbolag förekommer ofta i investeringsbedrägerier. FI har precis varnat för RAM Solutions Group. RAM Solutions Group erbjuder sig att hjälpa svenskar att återfå pengar som de förlorat i ett tidigare fall av investeringsbedrägeri (Lexus Group).

En vanlig metod för de här aktörerna är att påstå sig företräda en köpare som är intresserad av den drabbades aktier. Men för att ta del av erbjudandet måste en avgift betalas innan aktierna kan säljas. Avgiften kan vara allt från en påhittad skatt, en konverteringsavgift för att omvandla aktier till en annan typ av aktier eller en förvaltningsavgift till räddningsbolaget.

Om någon oväntat hör av sig med ett sådant erbjudande bör man vara vaksam. Krav på avgifter och skatter som ska betalas i förväg är ett vanligt tecken på att det rör sig om ett nytt bedrägeriförsök.

Räddningsbolaget drivs ofta av samma aktörer som lurat personen i det första bedrägeriet. Därför har de redan god kännedom om det första bedrägeriet och använder dessa uppgifter för att verka mer trovärdiga.

För att vilseleda allmänheten hänvisar aktörerna ibland till existerande eller påhittade tillsynsmyndigheter. De kan även använda sig av mejladresser och namn på någon som arbetar på en myndighet eller ett välkänt företag.

Räddningsbolagen bedriver vanligtvis inte någon tillståndspliktig verksamhet och finns därför inte i FI:s företagsregister. Det är sällan ens existerande bolag. Det finns flera sätt att minimera risken för att drabbas. Läs mer om investeringsbedrägerier och hur du undviker att bli lurad på fi.se.

Läs mer

Laddar sidan