Branschsamtal om marknaden för företagsobligationer

2020-07-02 | Nyheter Marknad

FI har bjudit in aktörer till ett rundabordssamtal för att diskutera åtgärder för att öka företagsobligationsmarknadens motståndskraft och förbättra dess funktionssätt, inklusive åtgärder för att öka transparensen.

FI är mån om att ta del av olika perspektiv från marknadens aktörer. Inbjudna är branschorganisationer, handelsplatser och berörda myndigheter. Företag som är intresserade av frågeställningen kan kontakta sin branschorganisation.

Samtalet kommer att hållas den 9 september 2020. Exakta former för mötet kommer bestämmas senare givet den rådande situationen med det nya coronaviruset (covid-19).

Laddar sidan