Datum för rapportering av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19

Som utlovats i tidigare kommunikation från FI kommer här datum för rapportering av exponeringar som berörs av ekonomiska åtgärder mot covid-19.

Texten är uppdaterad 2020-06-08

Rapportering per referensdag 30 juni 2020 kommer preliminärt att vara öppen från och med den 14 augusti 2020.

Rapporteringen ska vara FI tillhanda senast den 24 augusti 2020.

Testrapportering kommer att vara möjlig från och med den 14 augusti.