Eiopa begär in uppgifter för konsekvensstudie i Solvens 2-översyn

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommer att begära in uppgifter från försäkringsföretag inom EU under mars 2020 för sin översyn av Solvens 2.

Eiopa ska göra en konsekvensbedömning av effekterna av Solvens 2 på försäkringsföretagens solvensposition, på uppmaning av EU-kommissionen, och det är därför som myndigheten nu vill få in ytterligare uppgifter.

Ett antal svenska försäkringsföretag kommer att beröras. FI kommer att välja ut vilka försäkringsföretag som ska ingå och kontakta dem via brev. Start sker den 2 mars och uppgifterna ska vara FI tillhanda senast den 31 mars 2020.