Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar: tester startar i december

FI håller på att utveckla den tekniska lösningen så att det ska gå att rapportera in finansiella rapporter i Esef-format från och med 1 januari 2021.

FI:s plan är att från och med vecka 49 ge tillgång till en testmiljö för rapportering och därmed testa den tillsammans med distributörer. FI återkommer med mer information till berörda distributörer angående hur det ska gå till.

Laddar sidan