Esma påtalar vikten av omsorgsplikt och konsumentskydd

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har i dag publicerat ett uttalande om risker för konsumenter vid handel med värdepapper under de speciella marknadsförhållandena som nu råder. Myndigheten påminner även värdepappersbolag om vikten av omsorgsplikt och konsumentskydd i sina kontakter med konsumenter.

I flera europeiska länder ser tillsynsmyndigheter en ökad handelsfrekvens från konsumenter. Coronaviruspandemin har lett till mycket förhöjda nivåer av risk i flera tillgångsslag. I denna speciella marknadssituation vill Esma göra konsumenter uppmärksamma på de förhöjda riskerna och samtidigt påminna värdepappersbolagen om deras skyldigheter vad gäller omsorgsplikt och konsumentskydd.