Esma uppdaterar frågor och svar om öppenhetsdirektivet

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har uppdaterat en vägledning kring öppenhetsdirektivets bestämmelser om hemmedlemsstat.

Den uppdaterade frågan innehåller klargöranden om hur emittenter med Storbritannien som hemmedlemsstat ska agera i samband med Brexit. Dessa emittenter ska, i tillämpliga fall, välja en ny hemmedlemsstat.

Esma rekommenderar att berörda emittenter väljer en ny hemmedlemsstat utan dröjsmål efter övergångsperiodens slut (1 januari 2021). Om inget val av hemmedlemsstat anmäls inom tre månader efter övergångsperiodens slut, det vill säga senast den 31 mars 2021, kommer emittenterna i fråga att tilldelas en eller flera hemmedlemsstater.

Information om hur bestämmelserna om hemmedlemsstat är implementerade i svensk lag samt hur emittenter ska gå till väga för att välja Sverige som hemmedlemsstat finns på FI:s webbplats på sidan Emittenter/Hemmedlemsstat .

Nedan en länk till Esmas uppdaterade frågor och svar om öppenhetsdirektivet. Esma uppdaterar kontinuerligt sina dokument med frågor och svar. Det framgår genom datumangivelser när olika frågor och svar lagts till i dokumentet eller har uppdaterats.

Laddar sidan