Esma uttalar sig om prospekt och specialiserade emittenter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 30 september 2020 publicerat ett uttalande gällande sitt arbete med frågor och svar kopplat till prospektregelverket och tillämpligheten av tidigare rekommendationer avseende specialiserade emittenter.

Av uttalandet framgår bland annat att Esmas arbete med att uppdatera de frågor och svar som meddelats med stöd av det gamla prospektdirektivet till den nu gällande prospektförordningen har återupptagits. Vidare presenterar Esma en tabell över vilka frågor och svar som har eller kommer att uppdateras, vilka som kommer att tas bort, och vilka som kommer att hänföras vidare till Europeiska kommissionen för eventuell uppdatering.

Vad gäller specialiserade emittenter tydliggörs att de rekommendationer som sedan tidigare gäller och är utgivna av, Committee of European Securities Regulators (CESR), inte har blivit upphävda och att dessa fortsatt bör följas.

Laddar sidan