FI återupptar arbetet med tillsynsundersökningar

Den 1 april beslutade FI, med hänvisning till att coronakrisen fortfarande befann sig ett akut skede, att förlänga stoppet för nya tillsynsundersökningar fram till och med 3 maj. Detta beslut kommer inte att förlängas ytterligare vilket innebär att stoppet mot löpande tillsynsmöten, undersökningar och informationsinhämtning upphör från och med 4 maj.

Bakgrunden till att stoppet upphör är att FI nu ser en något mer stabil situation. Det innebär att FI i allt högre utsträckning kommer att återgå till att bedriva den tillsyn som är myndighetens uppdrag.

Aktiviteter kopplat till de finansiella bolagens hantering av den pågående coronapandemin var inte inkluderade i det tidigare stoppet och påverkas därför inte.