FI samlar in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade

FI har skickat ut ett brev till svenska kreditinstitut och värdepappersbolag om den årliga insamlingen av uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade som samtliga tillsynsmyndigheter i EU ska göra.

I brevet finns ytterligare information samt en hänvisning till det dokument som ska fyllas i av företaget.

Notera att blanketten om jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2014/08) endast ska fyllas i av ett urval av banker.

Sista rapporteringsdag är den 30 september 2020. Rapporten ska mejlas till
ersattningsrapportering@fi.se.

Laddar sidan