Gilla Din Ekonomis webbplats får nytt utseende

2020-11-12 | Nyheter Konsumentskydd

I dag lanseras en ny uppdaterad version av webbplatsen gilladinekonomi.se. Webbplatsen är en av flera utbildningsinsatser inom FI:s arbete med finansiell folkbildning. Målsättningen är att den nya webbplatsen ska kännas modern, vara lättnavigerad och tydligare kommunicera vad nätverket är och gör.

På startsidan finns fyra genvägar: nätverk, utbildningar, informatörer och privatekonomi ska göra det enklare för besökaren att hitta det som efterfrågas. Fliken privatekonomi är ny och har inte funnits på webbplatsen innan. Tanken är att den som vill öka sina kunskaper i privatekonomi enkelt ska hitta och ha möjlighet att ladda ner nätverkets oberoende och gratis utbildningsmaterial som broschyrer och podcast. Under vintern lanserar Gilla Din Ekonomi en digital e-utbildning om privatekonomi som kommer att vara öppen för alla att ta del av under fliken privatekonomi.

I samband med uppdateringen har även webbplatsen tillgänglighetsanpassats enligt riktlinjerna WCAG AA för att göra innehållet tillgängligt för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsvariationer.

Se den nya webbplatsen på www.gilladinekonomi.se

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med över 90 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Det löpande arbetet bedrivs av programrådet och nätverkets kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.

Laddar sidan