Nu finns värdepappersfonders innehav publicerade

2020-06-29 | Fond Nyheter Rapportering

Den första publiceringen omfattar värdepappersfondernas innehav för det första kvartalet 2020 samt äldre uppgifter från det fjärde kvartalet 2018 och framåt. Uppgifterna kommer framöver publiceras med två månaders fördröjning. Detta innebär att innehaven för det andra kvartalet 2020 kommer publiceras 1 september.

Fondbolagen är skyldiga att kvartalsvis rapportera innehav och viss ytterligare information om sina värdepappersfonder till FI. Delar av dessa uppgifterna publicerades tidigare på FI:s webbplats. FI upphörde under 2017 med denna publicering, bland annat på grund av att det tekniska formatet inte var tillförlitligt. Sedan det fjärde kvartalet 2018 rapporterar fondbolagen dock i ett nytt tekniskt format vilket gör att FI kan återuppta publiceringen av fondinnehav. Specialfonders innehav kommer inte att publiceras.

Fondinnehaven hittar du på sidan Våra register.

Frågor om innehavsrapporteringen kan mejlas till rapportering@fi.se.

Laddar sidan