Ny broschyr till valutaväxlare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-07-09 | Nyheter Penningtvätt Bank

En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos valutaväxlare om risker och skyldigheter förknippade med deras verksamhet.

Broschyren har tagits fram av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans med Finansinspektionen. Broschyren, som finns på svenska och engelska, kommer att skickas till valutaväxlare.

Målet med att ta fram en broschyr till valutaväxlare är både att bidra till en ökad förståelse för regelverket och också att belysa några situationer som kan tyda på att valutaväxlare utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I de nationella riskbedömningarna av penningtvätt och finansiering av terrorism har bland annat ett behov av ökad kunskap uppmärksammats.

Många valutaväxlare är små företag, ofta enmans- eller fåmansföretag, och har till skillnad från andra stora företag inom finansbranschen inte lika stora resurser att särskilt arbeta med frågor kring regelefterlevnad. Just valutaväxlare, tillsammans med bland annat penningöverförare, har bedömts vara särskilt utsatta att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism bland annat med hänsyn till deras omfattande hantering av kontanter.

Laddar sidan