Ny datainsamling i Eiopas pågående konsekvensstudie i Solvens 2-översynen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommer att samla in nya data till sin pågående konsekvensstudie för att bedöma effekterna av coronapandemin.

Den nya datainsamlingen kommer att pågå från juli till mitten av september, med referensdatum den 30 juni 2020. Datainsamlingen kommer att riktas till ett urval försäkringsföretag som omfattas av informationsbegäran i Eiopas pågående konsekvensstudie i Solvens 2-översynen.