Ny rapport tittar på FI:s arbete med intressekonflikter

2020-10-15 | Nyheter Om FI

FI har regler, riktlinjer och arbetsprocesser för att motverka intressekonflikter men behöver ha mer interna utbildningar och bli bättre på att dokumentera och följa upp hur reglerna efterlevs. Det menar Riksrevisionen i en rapport som publiceras i dag och som FI välkomnar.

FI delar helt uppfattningen att fungerade arbetssätt och rutiner för att motverka intressekonflikter är centralt för förtroendet för FI och FI:s uppdrag. Särskilt eftersom medarbetare på FI rekryteras både från och till finansbranschen. Därför har FI omfattande interna regler för hur intressekonflikter ska motverkas i den löpande verksamheten och tydliga regler om karantän för medarbetare som lämnar myndigheten.

− En korrekt hantering av jäv och intressekonflikter är av central betydelse för vårt förtroende och vårt uppdrag, säger FI:s chefsjurist Eric Leijonram. Riksrevisionens undersökning visar att nio av tio handläggare i vår kärnverksamhet anser att vi har ett välfungerande system för att motverka jäv och intressekonflikter. Samtidigt måste vi hela tiden utveckla oss och därför kommer vi nu att arbeta vidare med Riksrevisionens rekommendationer.

Riksrevisionen har granskat om Finansinspektionen bedriver ett effektivt arbete för att motverka intressekonflikter inom myndigheten. 

Laddar sidan