Publicering av garantibelopp för försäkringsföretag

2020-11-16 | Nyheter Försäkring

Finansinspektionen börjar publicera garantibelopp för försäkringsföretag som beviljats undantag.

Nu finns en tabell med garantibelopp på den webbsida på fi.se som presenterar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:9) om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek.

FI kommer att uppdatera tabellen årligen med det kommande årets uppgifter. I samband med det kommer vi också att publicera en nyhet och skicka ut information via vår prenumerationsfunktion. 

För att få FI:s prenumerationsutskick inom försäkringsområdet, registrera dig på sidan Prenumerera  , välj "Prenumerera på fi.se" och "Försäkring".

Laddar sidan