Tillämpning av ändrade regler om koncernredovisning

Finansinspektionen publicerar i dag dokumentation från ett möte som hölls med branschen den 23 oktober för att diskutera frågor om tillämpning av de ändrade reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella holdingföretag.

Den dokumentation från mötet som FI nu publicerar omfattar de frågeställningar som diskuterades och FI:s bedömningar.