USA:s centralbank går med i NGFS

2020-12-15 | Hållbarhet Nyheter Om FI

FI välkomnar att Federal Reserve nu ansluter till det gröna nätverket Network for Greening the Financial System (NGFS), som i dag fyller tre år.

− Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. Den finansiella sektorn har en viktig roll i att hantera riskerna med klimatutvecklingen och att rätt investeringar blir av. Fed är en central aktör i det globala finansiella systemet och det är mycket välkommet att de nu ansluter till NGFS. Vi ser fram emot att samarbeta med dem i denna viktiga fråga, säger Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör.

NGFS är ett globalt nätverk av finansiella tillsynsmyndigheter och centralbanker som vill bidra till att finansiella företag och myndigheter integrerar klimat- och miljörelaterade risker i sitt arbete. Nätverket har bland annat publicerat rapporter om hur myndigheter kan integrera riskerna i stabilitetstillsynen och om hur klimatscenarier kan användas för att bedöma klimatrelaterade makroekonomiska och finansiella risker.

NGFS grundades 2017 av sju centralbanker och FI. FI:s chefsekonom Henrik Braconier ingår i nätverkets styrgrupp. NGFS består i dag av 83 medlemmar och 13 observatörer världen över. Sedan 2019 är ytterligare en svensk myndighet, Riksbanken, medlem i NGFS.

Laddar sidan