Erik Thedéen talar om hållbarhetsredovisning på COP26

En global standard för hållbarhetsredovisning kommer möjliggöra för finanssektorn att styra investeringar från skadliga verksamheter till det som bidrar till klimatomställningen. På FN:s klimatkonferens (COP26) i Glasgow kommer Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedéen att vara på plats för att berätta om arbetet.

Erik Thedéen leder arbetet med den globala standarden för den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco. Den 3−4 november är han på plats i Glasgow för att tala om vilka positiva effekter standarden kommer att ha för framtida investeringar som bidrar till klimatomställningen.

− Utsläpp och klimatförändringar känner inga gränser. Då måste lösningarna vara globala och här kan finanssektorn bidra säger Erik Thedéen. Vi är nära en global standard för hur företagen ska redovisa sina klimatrisker och klimatarbete. Det kommer drastiskt öka finanssektorns möjligheter att prissätta klimatrisker korrekt och därmed bidra till att flytta kapital från skadliga verksamheter till det som bidrar till klimatomställningen, och det är viktigt att diskutera i Glasgow.

Program

Onsdag den 3 november

11.30–11.55 GMT

Samtal: "The Pathway towards a Global Standard for Sustainability Reporting" med Anders Langworth (Nordea)

Plats: Business Swedens paviljong

16.00–17.00 GMT

Panelsamtal: "Laying the foundations for a net zero financial system" med inledningsanförande av Andrew Bailey (Bank of England), Nikhil Rathi (FCA). Panelen består utöver Erik Thedéen av Sarah Breedan (NGFS), Klaas Knot (FSB), Larry MacDonald (G20/SFWG)

Plats: UK Presidency Pavilion

Torsdag den 4 november

09.40–10.20 GMT

Panelsamtal: "The role of capital markets in addressing sustainability reporting, ESG data and the risks to investors" med Mohammed Omran (Iosco), Lee White (IFRS), Ned Salter (Fidelity International)

Plats: Green Horizon Summit


Presstjänst
(Ej sms)