Barn kan förstå pengars värde även utan kontanter

Kontanter behövs inte för att barn ska kunna förstå pengars värde. Det visar en studie som Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort på uppdrag av Finansinspektionen (FI). Föräldrar ska därför inte låta det minskande användandet av kontanter stå i vägen för att lära barn om pengar, en kunskap barn behöver för att få bra förståelse för privatekonomi som vuxna.

I studien jämförs 8−9 åringar i Sverige och i Österrike, två länder där användningen av kontanter ser mycket olika ut. I Sverige har vi snabbt blivit världsledande i kontantfria betalningar medan användningen av kontanter ökar i Österrike. Samtidigt vet vi att många föräldrar tycker att det är svårt att lära barn pengars värde när vi använder mindre kontanter i samhället. Därför har FI bett KTH undersöka om det finns några skillnader mellan barns förståelse av pengar i Sverige och i Österrike. Resultatet i studien visar att skillnaderna är små eller inga.

− Ju tidigare vi kan lära ut privatekonomi till barn desto fler verktyg ger vi dem att undvika fallgroparna på finansmarknaden längre fram i livet. säger Therese Wieselqvist Ekman, som ansvarar för finansiell folkbildning på FI. En oro har varit om det går att göra det i en kontantlös ekonomi. Studien pekar på att det går alldeles utmärkt.

FI:s erfarenhet av att övervaka finansiella företag är att många konsumenter råkar illa ut eller utnyttjas på finansmarknaden för att de inte har tillräcklig förståelse för privatekonomi. Ett sätt att motverka det är att lära ut privatekonomi tidigt. Studien visar att bristen på kontanter inte behöver vara ett hinder för föräldrar att prata om och låta barn uppleva värdet av pengar

− Privatekonomi är en del av läroplanen i skolan. Men det är också viktigt att prata om pengar hemma säger Therese Wieselqvist Ekman. Veckopeng eller månadspeng är därför fortfarande bra. Att använda digitala betalmedel fungerar lika bra som om barnen fick spara sedlar och mynt i sina plånböcker.