Depaho / FXGM har avregistrerats

Värdepappersbolaget Depaho Ltd. med varumärket FXGM och säte i Nicosia, Cypern, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat av den cypriotiska tillsynsmyndigheten Cysec. Beslutet innebär att bolaget inte längre får bedriva investeringstjänster eller investeringsverksamhet.

Bolaget har tidigare anmält till FI att det ska bedriva gränsöverskridande verksamhet och tillhandahålla investeringstjänster och investeringsverksamhet till kunder i Sverige, med stöd av etableringsfriheten. Då bolagets tillstånd har återkallats i Cypern får det inte längre bedriva sådan verksamhet. Bolaget avregistreras därför från FI:s företagsregister.

Bolagets kunder i Sverige bör vända sig till bolaget för mer information.

Laddar sidan