EBA:s arbetsprogram 2022

2021-11-12 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett arbetsprogram för 2022. Arbetsprogrammet anger EBA: s prioriteringar under de kommande åren.

EBA har fem strategiska prioriteringar:

  • följa upp och uppdatera regelverket för tillsyn och resolution
  • stärka ramverket för stresstester
  • leverera EUCLID (European Centralised Infrastructure for Supervisory Data) som omfattar en plattform för datainsamling
  • fördjupa analyserna och informationsdelningen kring digital motståndskraft, fintech och innovationer
  • bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och bygga en EU-gemensam infrastruktur för bekämpningen.

EBA har också två strategiska prioriteringar som löper horisontellt:

  • arbeta fram verktyg för att mäta och hantera risker i miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning
  • följa upp och hantera effekterna av covid-19.
Laddar sidan