EBA:s lämplighetsstudie om ett integrerat system för rapportering är nu publicerad

Efter nästan två års arbete har EBA publicerat sin slutrapport om lämpligheten av ett integrerat system för rapportering (IRS). Studien baseras på artikel 430c i kapitaltäckningsförordningen (CRR) och är del av EBA:s bidrag till EU:s datastrategi med syfte att göra rapporteringen mer effektiv.

Rapporten presenterar en vision av hur rapportering av statistik-, resolution- och tillsynsdata skulle kunna fungera på lång sikt och är en del av en bredare strategi från EU-kommissionen. Att uppnå ett integrerat system för rapportering kommer att kräva ett omfattande samarbete och ett långsiktigt engagemang från huvudsakligen tillsynsmyndigheter, rapporterande företag och systemleverantörer.

Rapporten har identifierat olika steg, vilka som kan göras på kort sikt och vilka områden som kommer att kräva ytterligare utredning. Ett tidigt steg är att bilda en kommitté (Joint Reporting Committee) som ska planera och samordna det följande arbete. En ytterligare viktigt och tidig uppgift är, enligt studien, att skapa ett gemensamt databibliotek för enhetliga och gemensamma definitioner av de uppgifter som ingår i den rapportering som kommer att omfattas.

Att utveckla ett mer integrerat system ska göras med stor hänsyn till vad som redan gjorts inom detta område. Eventuella förändringar ska göras stegvis på ett sätt som inte stör nuvarande processer och beakta principen om proportionalitet.

FI kommer att fortsätta informera om detta arbete på fi.se.

Laddar sidan