Esma publicerar rapport om prospekt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat sin årliga rapport över antal godkända prospekt, tilläggsprospekt och passporteringar inom EES.

Sverige har en stor andel av antal godkända prospekt inom EES och toppar till exempel listan som det land som har godkänt flest aktieprospekt. Sverige har också godkänt överlägset flest av den relativt nya prospekttypen EU-tillväxtprospekt.

Rapporten avser år 2020.

Laddar sidan