EU-kommissionen ger klartecken till förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

EU-kommissionen kommer inte att invända mot FI:s avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att FI får införa denna åtgärd.

Den 20 september 2021 underrättade FI, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen, EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI avser att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån.

EBA och ESRB har tidigare meddelat att de inte invänder mot en förlängning av riskviktsgolvet. EU-kommissionen har nu beslutat om att inte föreslå ministerrådet att avvisa förlängningen. Det innebär att åtgärden får införas i Sverige.

Det nuvarande riskviktsgolvet gäller till och med den 30 december 2021. FI kommer att fatta slutgiltigt beslut i ärendet innan åtgärden löper ut.

Laddar sidan