Exempelfiler "Inget att rapportera" i XBRL-format

FI publicerar här exempel på XBRL-filer filer för rapportering av kapitalbaskrav (F841) som motsvarar ”inget att rapportera”. Bakgrunden är att många rapporteringsskyldiga hört av sig och frågat hur man på ett lätt sätt tar fram en sådan typ av fil.

Filerna nedan kan användas av bolag som omfattas av rapporteringskrav för kapitalbaskrav (F841) med referensdatum 2020-12-31, men som inte har något att rapportera.

För att kunna skicka in en sådan fil till oss, behöver man öppna filen och spara ner den lokalt efter att man bytt ut X:en i filen mot sitt eget institutnummer eller LEI-kod.

Frågor kan mejlas till: Rapportering_bank@fi.se.

Laddar sidan