FI:s gd Erik Thedéen utsedd till vice ordförande i Esma

2021-12-15 | Esma Nyheter Om FI Marknad

FI:s generaldirektör Erik Thedéen har utsetts till vice ordförande i europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority, Esma).

Esma är en EU-myndighet som bland annat arbetar med att utforma tillsynen över värdepappersföretag och marknadsplatser med verksamhet i flera länder, främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder och fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Uppdraget som vice ordförande innebär bland annat att utföra ordförandes uppgifter i dennes frånvaro. Erik Thedéens mandat gäller i två och ett halv år från den 15 december 2021.

Laddar sidan