Försäkringsföretagens solvenssituation kvartal 3, 2021

FI har nu publicerat utfallen från Snabbspårsprocessen för kvartal 3 2021. Baserat på inrapporteringen för denna period är det inget företag som underskrider de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent.

Resultaten är en delmängd av utfallen från Snabbspårsprocessen som baseras på den kvantitativa inrapporteringen från svenska försäkringsföretag som följer Solvens 2-regelverket.

Laddar sidan