Förslag till ändringar i Finansinspektionens regler om årsredovisning

Finansinspektionen föreslår ändringar i tre årsredovisningsföreskrifter. Syftet är att anpassa föreskrifterna till en ny internationell redovisningsstandard för försäkringsavtal, IFRS 17, som kommer att ersätta den nuvarande standarden IFRS 4. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

FI föreslår ändringar i följande regler:

  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag
  • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Frågor om remissen besvaras av Greta Wennerberg på telefon 08-408 981 23 eller e-post greta.wennerberg@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 5 januari 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-23120.