Förslag till tekniska standarder för vp-bolags rapportering och offentliggörande

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat sitt slutliga förslag till tekniska genomförandestandarder (ITS) för värdepappersbolagens tillsynsrapportering och offentliggörande av information.

Dessa slutliga förslag till ITS ingår i EBA:s plan för fas 1-mandaten för värdepappersbolagen. De tekniska standarderna ska säkerställa ett proportionellt genomförande av det nya tillsynsregelverket för värdepappersbolag genom att hänsyn tas till värdepappersbolagens olika tjänster, storlek och grad av komplexitet.

Kraven på offentliggörande av kapitalbasinformation ska tillämpas från den 26 juni 2021.

Kraven på rapportering ska tillämpas per referensdag 30 september 2021 (för kvartalsvis rapportering) och per referensdag 31 december 2021 (för årlig rapportering). Denna rapportering kommer att ingå i EBA:s Taxonomi version 3.1.

Förslaget, mallar och övrig information hos EBA:

Laddar sidan