Förtydligande av FI:s sanktionsbeslut mot Nasdaq Clearing

2021-01-29 | Nyheter Emir Marknad

Finansinspektionen (FI) gav genom ett beslut den 26 januari 2021 Nasdaq Clearing AB en varning för allvarliga brister i sin verksamhet. Nasdaq Clearing ska enligt beslutet också betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

Mot bakgrund av vissa rapporter om beslutet som har publicerats i internationella medier vill FI förtydliga att myndigheten i sitt beslut varken har utvärderat eller fastställt ett orsakssamband mellan de förluster som obeståndshändelsen 2018 medförde och det konfigureringsfel i marginalberäkningen som ledde till att Nasdaq Clearing vid i vart fall ett tillfälle krävde in för lite marginalsäkerheter.

Laddar sidan