Iosco preciserar tankar om bättre hållbarhetsredovisning

I en färsk rapport utvecklar Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, sin syn på vilken riktning det fortsatta arbetet för en mer användbar hålbarhetsredovisning bör ta.

Hållbarhetsredovisning behöver bli enhetligare, mer jämförbar och tillförlitlig för att investerare ska kunna ta välinformerade beslut, konstaterar Iosco. För att åstadkomma detta anser organisationen att en tydlig struktur för hållbarhetsredovisning bör sättas upp inom det internationella redovisningsregelverket IFRS. På så sätt kan investerares behov av mer transparent och jämförbar information tillgodoses.

Bakom rapporten står arbetsgruppen för hållbar finans som Iosco bildade i april 2020 och som Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen är ordförande för.

Rapporten beskriver även Ioscos nästa steg i det fortsatta arbetet med att få en global standard för hållbarhetsredovisning på plats där det kommande klimattoppmöte, Cop 26, blir en viktig milstolpe.

Den 24 februari i år ställde sig Ioscos styrelse bakom att organisationen arbetar aktivt för att uppnå en enhetlig och jämförbar global standard för företags hållbarhetsredovisning. Finansinspektionen deltar aktivt i detta arbete.