Möte med banker om störningar i Swish

Swish är en viktig del i det svenska betalsystemet och återkommande störningar i tjänsten påverkar många privatpersoner och företag. Finansinspektionen kommer därför att ha ett möte med bankerna för att diskutera hur de ska hantera problemen och säkerställa att tjänsten har hög tillgänglighet.

Swish har på senare år vuxit snabbt och spelar en allt viktigare roll i det svenska betalsystemet. Tjänsten används av många privatpersoner men även av en mängd företag och organisationer. Det är därför viktigt att tjänsten har en hög tillgänglighet.

Samtidigt har det under senare tid förekommit störningar och tekniska problem som bidragit till att tjänsten inte fungerat eller varit otillgänglig vid flera tillfällen.

Inom ramen för den löpande tillsynen kommer därför FI att träffa samtliga banker som tillhandahåller Swish för att diskutera vilka konkreta åtgärder som bankerna planerar för att minska störningar i framtiden och förbättra tillgängligheten i tjänsten.
Det digitala mötet sker den 19 mars kl. 10.30.

Laddar sidan