Nu är brittiska finansiella företag tredjelandsföretag

Den 1 januari 2021 gick övergångsperioden ut för Storbritanniens utträde ur EU. Det innebär att brittiska finansiella företag i Sverige nu är tredjelandsföretag. ​Detsamma gäller för svenska finansiella företag som etablerar sig i Storbritannien, i förhållande till EU.

Parterna har enats om den framtida handelsrelationen, och det som återstår är att EU-parlamentet och Europeiska rådet ska godkänna avtalet. Fram till deras godkännande gäller överenskommelsen provisoriskt till den 28 februari.