Nytt förslag på EU-standard för gröna obligationer

Kommissionen har offentliggjort ett förordningsförslag om en frivillig EU-standard för gröna obligationer.

Förslaget innehåller fyra huvudsakliga krav för de som vill använda EU-standarden:

  1. Upplånade pengar ska användas till projekt som uppfyller EU-taxonomins kriterier.
  2. Emittenter ska offentliggöra information, bland annat hur pengarna används och på vilket sätt man uppnår miljömässiga mål.
  3. EU-märkta gröna obligationer ska granskas av så kallade externa granskare för att säkerställa efterlevnad av reglerna och taxonomins kriterier.
  4. De externa granskarna ska uppfylla en rad krav och registreras av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) som blir ansvarig för tillsyn av dem.


Huvudmålet med förslaget är att skapa en ny "guldstandard" för gröna obligationer som ska höja dess miljömässiga ambitionsnivå. Det syftar också till att underlätta jämförelse mellan gröna obligationer och undvika grönmålning.

Förslaget kommer nu att förhandlas i EU.